Patsiendile

Perearstikeskuse kodukord

Vastuvõtule registreerumine

Vastuvõtule tuleb ALATI registreeruda helistades telefonil 65 25 250

 

 • Registreeruge vastuvõtule ka siis, kui arvate, et Teie probleem on väga kiireloomuline.
 • Mitme pereliikmega tulles palume broneerida aeg igale pereliikmele eraldi. Kui Te hilinete arsti vastuvõtule on arstil õigus osutada Teile tervishoiuteenust lühema konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid vastu võtmast. Ühe patsiendi vastuvõtuaeg on 20 minutit, tervete imikute läbivaatuseks 30 minutit. Kui Teil on rohkem muresid, palun andke sellest teada vastuvõtule registreerimisel.
 • Vastuvõtule registreerimisel küsitakse põhjust, miks patsient tahab tulla vastuvõtule (näiteks: haigestumine, tõendi soov, retsepti pikendamine jne).
 • Ägedalt haigestunud patsiente võtab esmalt vastu pereõde, kes vajadusel organiseerib varaseima perearsti vastuvõtuaja.
 • Arsti vastuvõtule mitteregistreerunud patsiente teenindab pereõde. Pereõde võtab vastu ka need patsiendid, kes arsti vastuvõtule ei mahu, aga vajavad siiski kiiret meditsiinilist otsust. Ka pereõe vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda, sest enne lahendatakse registreerunud patsientide probleemid ja alles seejärel ootamatult kohaletulnu omad. Võimalik, et Teil tuleb mitteregistreerununa ebamugavalt kaua oodata.
 • ERANDIKS nii arsti kui õe vastuvõtule pääsemisel on ELUOHTLIK seisund.
 • Kui Te ei saa kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest võimalikult kiiresti teatada. Vabanenud aja saame pakkuda järgmisele abivajajale.
 • Aja broneerimiseks arsti vastuvõtule ja korduvate retseptide pikendamiseks palume ühendust võtta administraatoriga. Vastuvõtule registreerimisel rääkige lühidalt tuleku põhjustest, et saaksime teile pakkuda sobivaima ja kiireima lahenduse.

 

Retseptid

Tellitud retseptid kinnitame 3 tööpäeva jooksul.

Retsepte saab tellida:

Töövõimetusleht

Töövõimetuslehte tagantjärele ei väljastata

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval. Esimesel haiguspäeval või sellele järgneval tööpäeval peab tulema perearsti või pereõe vastuvõtule, täpsema aja saab telefoni teel kokku leppida. Traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul väljastatakse töövõimetusleht kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel kahe tööpäeva jooksul.

Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada (telefonitsi, meilitsi vm). Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võib lugeda Ravikindlustuse seadusest (eriti paragrahvid 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest.

Analüüsid
 • Vereanalüüsidele palume tulla söömata-joomata, sama päeva hommikul võib juua puhast vett.
 • Uriini- ja väljaheiteanalüüsid palume tuua selleks ettenähtud anumates, mida saab osta apteegist.
 • Analüüside tegemisel lähtub arst Teie kaebustest. Kui Teil patsiendina on huvi teha analüüse, mis ei haaku Teie kaebustega, tuleb Teil need endal tasuda.
 • Eriarsti tasulisel vastuvõtul määratud analüüse perearst ei tee (või tuleb ise tasuda).
Saatekirjad

Saatekirja ei ole vaja järgmiste eriarstide juurde:

 • silmaarst,
 • naha- suguhaigusrearst,
 • naistearst,
 • psühhiaater,
 • kopsuarst (tuberkuloosi kahtlusel),
 • hambaarst,
 • traumade puhul kirurg või ortopeed.
HEA PATSIENT

Eestis toimub üleminek pabersaatekirjadelt digisaatekirjadele. See tähendab, et eriarsti saatekirja enam paberil patsiendile ei väljastata, vaid see liigub digitaalselt tervise infosüsteemi kaudu. Selleks, et üleminek oleks sujuv ja toimuks tõrgeteta, teevad Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise ja heaolu infosüsteemide arendamise keskus, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Haiglate Liit omavahel tihedat koostööd.

Millal on saatekirja vaja?
 • Eriarstile aja broneerimiseks (välja arvatud ülal loetletud erialad) on vajalik perearsti saatekiri, mille aluseks on ainult meditsiiniline näidustus ning otsuse selle kohta teeb perearst. Kui meditsiiniline näidustus puudub, siis on võimalik pöörduda eriarsti tasulisele vastuvõtule.
 • Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist. Tagantjärele saatekirju ei väljastata.
 • Kui patsient pöördub saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata, siis on vastuvõtt ja kõik kaasnevad teenused talle tasulised.
 • Patsient saab vaadata nii kõiki talle väljastatud kui ka broneeringuga seotud digisaatekirju riiklikust patsiendiportaalist digilugu.ee. Seal on nähtavad ka kõik eestkostetavate ja esindatavate saatekirjad.
Perearst saab eriarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu
 • Vajadusel võib perearst kasutada ka e-konsultatsiooni teenust. Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Küsimus vaadatakse eriarsti poolt läbi ning konsulteeritakse perearsti patsiendi edasise käsitluse suhtes või patsient kutsutakse eriarsti vastuvõtule st patsient võetakse eriarsti poolt üle. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.
 • Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul, mistõttu on oluline, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.
Mis muutub pabersaatekirjade asendumisel digisaatekirjadega?
 • Arst teavitab alati patsienti digisaatekirja koostamisest ja tervise infosüsteemi saatmisest. Patsiendi palvel võib arst anda talle meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea.
 • Kirjalik meelespea ega ka digisaatekirja väljatrükk ei asenda digisaatekirja – eriarsti aja broneering tehakse ainult digisaatekirja alusel. Kui inimene pöördub aja broneerimiseks haigla poole paberile trükitud saatekirjaga, siis on haiglal kohustus alati kontrollida digisaatekirja olemasolu. Registratuuri töötajal ei ole õigust broneerida aega ilma digisaatekirjata.
 • Juhul, kui arstil ei õnnestu vastuvõtu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosüsteemi saata, siis võib ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosüsteemi saata ka hiljem, kuid tuleb arvestada, et patsiendil on võimalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel.
 • Isikule, kellel ei ole Eesti isikukoodi, väljastatakse pabersaatekiri.
Kui arsti vastuvõtul on käidud
 • Ravi lõppedes koostab eriarst alati ravi kokkuvõtte ehk epikriisi. Sinna märgib ta omapoolsed soovitused patsiendile ning vajadusel suunised teistele tervishoiutöötajatele. Epikriisis peab olema alati märgitud, kui eriarst jätab patsiendi enda jälgimisele või suunab tagasi perearsti jälgimisele. Perearst saab seda infot tervise infosüsteemi kaudu vajadusel kasutada.
 • Patsiendil on arsti koostatud epikriisi võimalik näha riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee
 • Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.
 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja. Saatekirja sel juhul vormistama ei pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvõtuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber/ e-posti aadress vms.
 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid võib olla kindel, et saab eriarsti väljastatud saatekirjaga järgmise eriarsti vastuvõtuaja broneerida. Seejuures tuleb arvestada ka võimalusega, et järgmisel korral ei saa täpselt sama eriarsti vastuvõtule.
 • Juhul, kui eriarstil ei ole tehnilistel põhjustel võimalik patsiendile tagasikutse saatekirja vormistada ja tervise infosüsteemi saata, korraldab ta patsiendi tagasikutsumise oma vastuvõtule muul moel, andes patsiendile sellekohase selgituse. Kindlasti peab eriarst sel juhul lisama tagasikutse kohta info patsiendi ravi kokkuvõttesse ehk epikriisi, mis edastatakse tervise infosüsteemi.
 • Kui patsiendile jääb segaseks, kas eriarst kutsus ta enda vastuvõtule tagasi või mitte, siis tuleks see eriarstilt enne vastuvõtu kabinetist lahkumist üle küsida.
 • Kui eriarst ei andnud uut vastuvõtu aega, ei väljastanud tagasikutse saatekirja ega teinud epikriisi tagasikutse kohta märget, siis on ta käesoleva terviseprobleemi osas patsiendiga ravisuhte lõpetanud ning edasiseks jälgimiseks või kaebuste süvenemise korral tuleb patsiendil pöörduda perearsti vastuvõtule.
Tõendid
Juhiloa tervisetõend:
 • Autojuhi tervisetõendi tegemiseks on eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee ning seejärel kokku leppida aeg pereõe vastuvõtule. Tervisetõendi väljastamine on tasuline.
 • Tervisetõendi tegemisel on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab.
 • Perearst saab tervistest või tarbimisharjumustest tingitud vastunäidustuste puudumisel väljastada tervisetõendit kõigi kategooriate mootorsõidukite juhtidele, sh kutselised autojuhid ja sõiduõpetajad.
 • Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

Relvaloa tervisetõend:
 • Tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab.
 • Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud peavad pöörduma ka psühhiaatri vastuvõtule (s.h relvaloa pikendamisel).Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

 

Tervisetõend tööle:
 • Tõend on tasuline ja tõendi vormistamiseks tuleb registreerida ennast pereõe vastuvõtule.

 

 

Tervisekontrolli juhend on leitav järgmiselt lingilt: Terviseameti tervisekontrolli juhend

 

Tõendite väljastamine on tasuline teenus.

 

 

Koduvisiidid

Kojukutseid registreerib pereõde tööpäevadel kuni kella 11-ni.

 • Kojukutse tellimisel teatage täpne aadress ja kontaktnumber.
 • Kirjeldage võimalikult täpselt probleemi, miks vajate arsti/pereõde koju.
 • Kui perearsti ajagraafik ei võimalda koheselt koduvisiidile tulla, nõustatakse teid telefoni teel.
 • Kodus on arsti võimalused teie haiguse diagnoosimiseks, kvaliteetse abi andmiseks ja ravi määramiseks väga piiratud. Seetõttu kutsume haige enamasti perearstikabinetti.
E-nõustamine

Nõu võib küsida e-kirja teel info@doc.ee või e-perearstikeskuse kaudu, kuid vaid kirja alusel saadud infost ei pruugi alati piisata ning mõnikord on tarvis ikkagi meile helistada või tulla vastuvõtuks perearstikeskusesse kohale.

Kontaktandmete muutumine ja vahetusjalatsid

Oma kontaktandmete muutumisest palume meile teada anda.

Meie perarstikeskuses kehtib vahetusjalanõude kord. Meil on kohapeal vahetusjalatsid olemas.

Kui meie jalatsid ei sobi , võite kaasa võtta oma vahetusjalatsid. Kohapeal saab ka vahetusjalanõud desinfitseerida.

Dermtest sünnimärgi uuring dermatoskoobiga

Dermtest aitab teil saada kiiresti kahtlasele sünnimärgile spetsialisti hinnangu.

Selleks ei ole vaja pikalt järjekorras olla või eraldi eriarsti juurde kohale sõita.

Uuringu käigus tehakse teile muret tekitavast sünnimärgist pildid ja saadetakse nahavähi avastamisele spetsialiseerunud dermatoloogidele hindamiseks.

Vähem kui 48 tunni jooksul (pärast vastuse saabumist nahaarstilt) teavitab pilti teinud õde või arst teid uuringu tulemustest ning vajadusel selgitab, kuidas edasi käituda.

Lisaks on teil võimalik saada ka spetsiaalne kokkuvõtteraport, mis sisaldab nõuandeid ja ennetussoovitusi.

Perearstikeskuses kasutatakse teledermatoskoopilise uuringu läbiviimiseks Dermtesti tarkvara ja sertifitseeritud dermatoskoopi Dermlite DL1. Kogu meeskond on läbinud eraldi koolituse tarkvara ja riistvara kasutamiseks.


Uuringu hind:

Visiit ja esimene uuritav sünnimärk 55€

Iga järgnev uuritav sünnimärk 20€