Tagasiside ja kaebused

Kui Teil on tekkinud vastuvõtul või perearstikeskuses suhtluses probleeme, mida perearstikeskuses lahendada ei õnnestunud, on võimalik mure edasiseks käsitluseks pöörduda järgmistesse asutustesse:

  • Haigekassasse (Koduleht või telefonil 6696630),
  • Terviseametisse (Koduleht või telefonil 7943500) või
  • Sotsiaalministeeriumi Ravikvaliteedi ekspertkomisjoni info@sm.ee.